Zoharjev dnevnik št. 1331

Zoharjev dnevnik št. 1331
Zohar Pinhas, knjiga št 20 (ANG)/knjiga št. 15 (HEB)
Holy Zohar text. Daily Zohar -1331

Pinhas 721-722

Prva Mojzesova knjiga 47:2

  ” . וּמִקְצֵה אֶחָיו, לָקַח חֲמִשָּׁה אֲנָשִׁים; וַיַּצִּגֵם, לִפְנֵי פַרְעֹה

” In od svojih bratov je izbral 5 mož ter predstavil Faraonu. ”

Heb črkovano besedilo:

וּמִקְצֵה umiktzeh אֶחָיו echav, לָקַח lakach חֲמִשָּׁה chamishah אֲנָשִׁים anashim; וַיַּצִּגֵם vayatzigem, לִפְנֵי lifnei פַרְעֹה far’oh.

Jožef je izbral pet šibkejših bratov ( razmeroma šibkih ) in jih predstavil Faraonu kot pastirje. Egipčani so obravnavali pastirje kot nižje služabnike. Zakaj bi torej Jožef, ki je bil takoj za Faraonom drug človek  v Egiptu, predstavil Faraonu svoje brate in družino v ponižanem obličju ?

Jožef je želel zaščititi svoje brate. Zato je odredil njihovo bivanje v deželi Gošen. Tam so lahko uživali sadove, svobodo in od ostalega bogastva Egipta in tako postajali močnejši.

Egipčani so častili ovna. Zato niso jedli od mesa ovna. Služenje v obliki čuvanja ovčjih čred je prineslo Izraelitom nadzor nad Egipčanskimi bogovi.

Sledi v naslednjem Zoharjevem dnevniku.