By: Zion Nefesh Edited by: Mordecai

Leto 2012 ali 5772  תשעב po Hebrejskem koledarju je verjetno navdihnilo več prerokovanj kot katerokoli drugo leto v zgodovini. Predlagam, da zanemarimo vse prerokbe. Ne zato ker jaz ne verjamem v prerokbe ampak,  ker nam Biblija tako govori.

 

Pete Mojzesova Knjiga Deuteronomium 13:1-4 1 “Vso besedo, ki sem vam jo zapovedal, jo sprejmite, ničesar ne dodajte, ničesar ne odvzamite od nje. 2 Če v vaši sredi vstane prerok ali razlagalec sanj-in vam predstavi znake čudeža, 3 in se znak ali čudež o katerem je govoril izpolni rekoč ‘Pojdimo za drugimi bogovi, ki jih ne poznaš in dajmo jim služiti’ 4  ne poslušaj besede prerokovalca ali razlagalca sanj;kajti GOSPOD tvoj Bog, ti daje dokaz, ali ljubš GOSPODDA tvojega BOGa z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo .”

Ta članek je mišljen kot preprost priročnik za preučevanje leta 2012 in let za letom 2012 do prihoda Mesije, odrešenika sveta. Kratko preučevanje vam bo omogočilo zavest in orodja, da zavarujete sebe in svoje ljubljene pred negativnostmi, ki se lahko pojavijo v naslednjem obdobju.

VSE prerokbe vstran. Zakaj je toliko ljudi v tem času preizkušanih tako notranje kot zunanje in čutijo takšno pomembnost za leto 2012?

To leto bi lahko bilo najpomembnejpe v zgodovini človeštva – posebej za Izraelite. Kjerkoli so v svetu – spremembe v svetu se dogajajo zaradi ustvarjarnja sprememb v duhovnih ravneh. Ta premik in sprememba nas lahko postavi na neposredno pot odrešitve in nesmrtnosti.  In kaj je tako slabega v tem? Izvorna Kača, ki je prvi povzročil smrtnost, lahko udari z vso svojo silo – zastruplja z neskončno množico laži, strahov, iluzij z namenom odvrniti nas od Svetlobe v pripravah na Končno Odrešitev.
Biblija nam govori o Kači, ki je bil rojen v šestem mesecu leta ( Virgo/Elul ), predstavlja vse oblike negativnosti. Kača dobiva moč iz števila šest. Sami smo pod vplivom Kače, šest dni v tednu. Celoten proces poprave duše je predstavljen s številom šest. V zgodovini obstaja nebroj primerov s številkami kjer število šest predstavlja pomembno vlogo.
Kača je odstrla vso širino svojih moči zadnjih 6 ur pred koncem šestega dneva Stvaritve z odvrnitvijo Adama in Eve proč od resničnosti Drevesa Življenja in ju ukanila, da sta se namesto tega navezala na Drevo Vedenja Dobrega in Slabega.  Posledica te prevare, je Adama in Evo stala Svetlobe nesmrtnosti, ki sta jo sicer uživala v Rajskem Vrtu in pritegnila smrt v obstoj.  Kar je dramatično spremenilo fizično raven bivanja.
Med svojo potjo v Obljubljeno Deželo si Izraeliti prejeli Toro na Sinajski Gori. To je bil največji dogodek potreben za nadaljo zaokrožitev odrešitve. Ne preseneča nas da so elementi negativnost-utelešena z Erev Rav ( Mešane Množice ) – se tvorile prav tako 6 ur pred Mojzesovim prihodom iz gore s ploščami in sprožile greh Zlatega Teleta. Ta dogodek je pokvaril vso duhovno energijo manifestirano v tistem trenutku. S tem je bila uničena odličnost Tore za dosego končne odrešitve. Mojzes se je moral vrniti na goro, da prinese novo Toro. Vendar ta je vključevala veliko daljši proces poprave zaradi greha Zlatega Teleta.

Ezekijel 11:17 “Zato reči: Tako govori Gospod BOG: Zbral vas bom celo izmed ljudi, združil iz dežel kamor ste bili razkropljeni in dal vam bom deželo Izrael.”

Leta 1948 je bil Izrael uradno priznan kot država. Dom za vse Izraelite, ki so bili poklicani za vrnitev Obljubljeno Deželo. Zgodovinski dogodek je začel zbiranje, ki ga je obljubil Bog. Proces, ki označuje začetek Končne Odrešitve.  V tem času je Rav Ashlag največji kabalist zadnje generacije delal na Hebrejskem prevodu in komentiranju Zoharja.   Ko je slišal za deklaracijo o državi Izrael se je razveselil rekoč “To je začetek Končne Odrešitve “in tako izpolnil prerokbo Ezekijela.

Ni presenetljivo, da je šest let pred deklaracijo Izraela kot države in domovine bila deklarirana Končna Rešitev. Končna Rešitev je bila rojena in ubesedena na Konferenci v vili ob jezeru Wansee v predmestju Berlina, januarja 1942. Kmalu zatem je je prišlo do sistematičnega ubijanja Judov v taboriščih smrti, ki so pred tem delovala kot delovna koncetracijska taborišča.  Število 70 je prav tako pomembno v duhovnem procesu. Maja 2012 bo država Izrael stara 64 let, šet let pred 70. Kabala nas podučuje o številu 70 ( 7 Sefirojev x 10 dimenzij ) da le-to predstavlja zaokrožitev na nižji ravni Malchut-a. Navezuje se na 7 duhovnih ravni navezanih na proces poprave ( tikkun ). Preobrat preko števila 70 bo dvignil deželo Izrael na osmo raven Binah. Raven duhovne zrelosti, kjer je vsa negativnost odrezana. POZOR! To je tudi razlog zakaj se obrezovanje izvaja na osmi dan po rojstvu otroka. Odstranitev odvečne kože ni muka ali mučenje ampak duhovni proces poprave in odstranitve negativnosti, ki je pripeta na telo kot posledica Adamovega greha.
Praočak Abraham je bil star 70 let, ko je sklenil zavezo z Bogom. Tudi to ni naključje. To je bilo leto 1948 po Hebrejskem koledarju. Več o Božanskem Koledarju si lahko preberete na   www.KabbalahSecrets.com..
Po Hebrejskem koledarju smo sedaj v drugem letu dekade označene z   תשע, s številčno  vrednostjo  770 kar ustreza besedi “odrešitev”. To leto  תשעב je označeno s črko ב (bet). Številka dve predstavlja Blagoslove  ברכה. Negativni vidik števila dve ( vse v življenju ima svoje nasprotje ) so dualnost, ločevanje.
Kača je zelo vešča v ločevanju. Najverjetnje bo Kača (POZOR! Je moškega spola) zelo zaposlena v prihajajočem času z vcepljanjem dvoma, strahov v ljudi s ponujanjem pol-resnic.  Pravzaprav smo že priča intenzivnejšem ločevanju tako v Izraelu kot drugod po svetu v različnih vidikih družbenega dogajanja.
Npr. ortodoksne religiozne skupine oblikovane po Erev Rav  ekstremnih religioznih pravilih (  so jih lahko uzakonili sami rabini vendar niso bile zapovedane v Tori ). Pojav le-teh he povzročil ločevanje med zmerno religioznimi ljudmi, duhovnimi idividaulnimi ter ne-duhovnimi skupinami. Ti ljudje sicerno nosijo zastavi pravičnosti in pravijo pripnite se na Božja pota. Vendar podobno kot Kača, uporabljajo besede Boga, da izrišejo drugačno sliko resničnosti. Takšno, ki ustvarja ločevanje. Obstaja veliko vodij ljudi, ki pozivajo ljudi naj jim sledijo v imenu Boga in v imenu višje resnice. Morali bi poznati da eden vodja tipa sanjač(Deutoronomy 13:1-4) lahko vodi miljoe ljudi po krivih poteh.  Pred zapuščanjem tega sveta, nam Mojzes pove kako se naj zaščitimo:

Deuteronomium 30:19 19 “Na ta dan kličem nebesa in zemljo kot priči proti vam.  Kajti predložil sem ti življenje in smrt, blagoslove in prekletstvo. Sedaj izberi življenje da bos lahko ti in tvoji otroci lahko živeli. ”

Mojzes nas opozarja, da se moramo navezati  na temeljno resnico. Na ta način nas Bog testira, vsakega posebej individualno. Močna skupina ali skupnost nam lahko pomaga obstati na pravi poti. Vendar pravila skupine bi morala biti osnovana na čistih in temeljnih princpih Tore. Na koncu namreč je Bogu pomembneje kako smo obravnavali eden drugega Moses kot pa raven naše religioznosti.  Zatorej moramo vzdrževati zavest enega-kombinacija ljubezni in enotnosti z namenom zasluženja blagoslova in zaščite.

 

Izaija 1:15 “Ko iztegujete svoje roke proti meni, Bom skrival Moje oči od vas, pa naj še tako molite; ne Bom slišal; kajti vaše roke so polne krvi.”

Kar Bog resnično želi od nas je …

Izaija 1:16-17 “Umijte se, očistite se, dajte na stran zlo svojih dejanj stran od Mojih oči, prenehajte s hudobijami.” “Učite se delati dobro; iskati resnico, olajšajte tlačenemu, pravico sodite tistemu brez očeta, prosite za vdovo.”

Kot smo videli, 6 let po začetku leta 2012 in do konca 2018 ( 5778 po Hebrejskem koledarju ) nam lahko prinese in manifestira veliko negativnosti kot tudi teme Kače. S temo poskuša Kača vladati noči pred sončnim vzhodom.  Torej na kak najboljši način obvladati teste in in trpljenje šest letnega obdobja?
Namestoprepustiti se strahovom in dvomom, vzamimo ta čas kot darilo, ki vsakemu od nas daje možnost pripraviti svojo bit s pretvorbo vsakega posamičnega testa v priložnost za rast in očiščenje duše. S posedovanjem gotovosti v sistem Svetlboe  in omejevanja naših negativnih signalov, lahko pretvorimo negativne situacije s hkratnim povečanjem in krepitvijo naše biti, da zagotovimo večjo kapaciteto in uživamo mogočno svetlobo, ki se bo odstrla of prihodu Mesije.

Razodetje Mesije, kot ga je namenil Bog, bo v času, ko bomo nagrajeni za naše težko delo na našem osebni kot tudi skupinski popravi ( tikkun ). Tako bomo izkusili izkušnjo očiščenje in širjenje naše duše. To bo čas, ko bomo živeli v svetu brez bolečin in trpljenja. Ta svet bo tudi brez prisotnosti negativne strani. Naj to obdobje prihaja z blagoslovom in zaščito vsem …
{||}