Daily Zohar 1171
Daily Zohar 1171 Zohar Pinchas, Vol. 20 (English)/Vol 15 (Hebrew)
Holy Zohar text. Daily Zohar -1171

Pinhas 286,287
Nadaljevanje predhodnega DZ

Izaija 43:7
“כֹּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי, וְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו: יְצַרְתִּיו, אַף-עֲשִׂיתִיו ”
“Vsak, ki je poimenovan po Mojem imenu, sem ga Jaz ustvaril*  v Mojo slavo**, Jaz ga zasnoval***, Jaz ga udejanil**** ”

ga Jaz ustvaril* – Svet stvaritve, Beriah/בְּרִיאָה /beri’ah
v Mojo slavo** – Svet izžarevanja, Atziluth/אֲצִילוּת/atzilut
Jaz ga zasnoval***- Svet snovanja, oblikovanja, Yetzirah/יְצִירָה/yetzirah
Jaz ga udejanil****-Svet dejanj, Asiah/עֲשִׂיָּה/asiah

 

Verz iz razdelka preroka Izaije iz Tore nam odstira, da vse kar je USTVARJENO je pod upravljanjem imena Boga  YHVH יהוה / Adonai.
Talit ( molilni oplet) ima štiri vogale za štiri črke imena יהוה YHVH, 32 nitk za 32 poti modrosti, ki jo razodeva Tora.   Na Talitu obstajoa več različnih spletov pentelj in členov, ki predstavljajo različne vidike odstiranja Svetlobe v svetu. Pet pentelj manifestira pet knjig Tore in pet duhovnih svetov:
Adam Kadmon, Svet Izžarevanja, Svet stvaritve, Svet zasnove/oblikovanja, Svet udejanjanja.

Trinajst členov za trinajst lastnosti Milosti, ki prihaja iz ravni Arich Anpin/אריך אנפין/arikh anfin/razširjen izraz/vidik Božanskega izžarevanja Božje volje  iz sefiroja Keter(Krona)  v Malchut (Kraljestvo/Snovni-Materijalni svet ).

Oseba אדם* je bil ustvarjen, da odstira ime יהוה YHVH s štirimi stranmi** in desetimi Sefiroji Drevesa Življenja.  Tako skupaj dobimo vsoto 14 elementov kot je številčna predstavitev besede יד – ROKA. Roka predstavlja roko Boga.

Oseba אדם*            – številčna vrednost besede je enaka črkovanju imena יהוה YHVH in sicer  
                                   Yod-Hey-Vav-Hey / יוד-הא-ואו-הא
s štirimi stranmi** – Strani, obrazi, elementi, dimenzije 

Prerok Ozej  12:11
“וּבְיַד הַנְּבִיאִים, אֲדַמֶּה ”
“V roko* prerokom bom podal prispodobe**”

V roko*         – יד/roka
prispodobe** – kakor like, podoba

Zadnja beseda v verzu אֲדַמֶּה adammeh/

Zadnja beseda אדמה vsebuje besedo אדם OSEBA. Preroki so tisti, ki so bližje razgrnitvi/razodetju pomena Svetlobe v vsakem vidiku bivanja oz. tukajšnega dnevnega življenja.

S pomočjo preučevanja Zoharja lahko vidimo vsepovsod roke Boga.

{||}