Zoharjev Dnevnik 1183
Zoharjev Dnevnik 1183 Zohar Pinhas, Knjiga Št. 20 (Ang)/Knjiga Št. 15 (Heb)
Holy Zohar text. Daily Zohar -1183

Pincas 321-323
Nadaljevanje Predhodnega Dnevnika

Ezekijel 1:27
“רָאִיתִי כְּמַרְאֵה-אֵשׁ ”

“ …Kar sem je videl je zgledalo kakor ogenj.”

“רָאִיתִי ra’iti כְּמַרְאֵה-אֵשׁ kemar’eh-esh, וְנֹגַהּ venogah לוֹ lo סָבִיב saviv.”

Ime YHVH je v :

Y – חכמה/Modrost/Chokmah – Oči – Videnje – Svetloba Tore
H – בינה/Razumevanje/Binah – Ušesa – Uslišanje – Tora
V –  זְעֵיר אַנפִּין/Manjše obličje/Zeir Anpin – Nos – Vonjanje – Naše molitve oz. vidik dišav, ki
prihajajo iz naših žrtvovanj.

H – מלכות/Materijalno Kraljestvo/Malchut – Usta – Govor – Molitve

Dejanja, dotiki, spolna dejavnost, hoja so vidiki poimenovanja Boga ADNY v Zemeljskem kraljestvu/Malchut. Na fizično materijalni ravni smo ločeni od svetlobe. Vednar jo lahko odstiramo  kadar se dejanja navezujejo in sledijo načelom Tore.

Četrta Mojzesova Knjiga  12:6

“וַיֹּאמֶר, שִׁמְעוּ-נָא דְבָרָי; אִם-יִהְיֶה, נְבִיאֲכֶם–יְהוָה בַּמַּרְאָה אֵלָיו אֶתְוַדָּע, בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר-בּוֹ ”

Transliteration

רָאִ ra’i וַיֹּאמֶר vayo’mer, שִׁמְעוּ-נָא shim’u-na דְבָרָי devaray; אִם-יִהְיֶה im-yihyeh, נְבִיאֲכֶם–יְהוָה nevi’achem–Adonaiבַּמַּרְאָה bammar’ah אֵלָיו elav אֶתְוַדָּע etvada, בַּחֲלוֹם bachalom אֲדַבֶּר-בּוֹ adaber-bo.


“In pravi takole: ‘Poslušajte Moje besede: če bo prerok med vami, Jaz  YHVH se mu prikažem v njegovem videnju, Jaz mu spregovorim v njegovih sanjah.  ”

Zohar nas poduči, da se Neskončna Svetloba lahko odstre skozi videnje in sanje. Kar predstavlja stanje onstran materijalnega. Vendar za zasluženje videnj in sanj moramo imeti čisto navezavo na שכינה/Božja prisotnost tukaj/Shekhinah.

Rabin Šimon je spisal Zohar, da okrepi  שכינה/Božja prisotnost tukaj/Shekhinah v obdobju do Končne Odrešitve. Namreč uvidel je našo šibkost v temi in oddaljenost od Svetlobe.

Mi smo ta srečni, ki imamo zasluženje priti bližje Zoharju ter ga preučevati.

{||}