Pritisni tukaj za poslušanje Zoharja [audio:https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/audio/dz978.mp3|titles=Daily Zohar 978]
Holy Zohar text. Daily Zohar -978
Hebrew translation:

Tikkun 70 – 83

Pravila, ki nas navezujejo na dejanja hoje.  Načini hoje kot so hoja k svetišču, hoja k pogrebu na pokopališče ali hoja k obredu obreza so vidiki Malchut-a ZEMELJSKO KRALJESTVO. Obred obreza samega je na ravni Yessod-a TEMELJ.  Vendar dejanje hoje ali pristopa dogodku predstavlja raven Malchut-a.
Obstajajo pravila, ki se navezujejo na več kot eden del telesa ali dejavnosti. Pripetje in nošnja Tefilina ( molilni jermen za na roke ali na glavo ) povezuje glavo in levo roko. Talit ( molitvena ruta ali plet ) poveže ramena. Molitev poveže usta, srce in um. Igranje/Upihavanje  na Shofar ( ovnov rog ) poveže pljuča in usta. Vonjanje mirte ( grmovna zeliščna rastlina ) ali vonjave med obredom Havdalah ( obred zaključka Šabata ali duhovnega praznika kot pospremitev v nov delovni teden ) povežejo nos.  Obstjajo tudi pravila, ki povežejo oči in vse ostale dele telesa z Lučjo.  Vsak gib, ki ga naredimo, vsak vdih, ki ga vdihnemo, vsak pojav, ki ga ugledamo, slišimo ali zavonjamo postane del naše duše. Vse postabe vidno na platnu ( beri Zoharjev dnevnik Št. 977 ).  Torej sedaj potem, ko smo preučili ta del Zoharja se postavi vprašanje: Kako boš obarval svojo dušo?
{||}