Click here to listen to the Daily Zohar [audio:https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/audio/dz957.mp3|titles=Daily Zohar 957]
Holy Zohar text. Daily Zohar -957
Hebrew translation:

Tikkun 70 – 62

Oči so na ravni Chockmah חכמה MODROST in kot take zastirajo veliko vidikov zgornjih ravni duše. Okroglost oči je vidik črke YOD ( Chokmah ) v imenu YHVH. Velikost oči je vidik črke VAV ( Zeir Anpin ) imena YHVH. Zgoranja veka je vidik črke Hei (Binah RAZUMEVANJE) ter spodnja veka je za spodnjo črko Hei (Malchut ZEMELJSKO KRALJESTVO) imena YHVH. Barve oči imajo vidik spodnjih sedmih Sefirojev in sedem glavnih planetov sončnega sistema. Bela barva – Chessed – Luna, Rdeča barva – Gevurah – Mars, Zelena Barva – Tiferet – Sonce, Črna Barva – Yessod – Saturn, Morda Barva – Malchut – Jupiter. Očesne veke so vidik Netzach in Hod – Venera in Merkur. Preučevanje sefirojev in planetov nam dajejo drugo dimenzijo razumavanja zgodbe, ki nam jo pripovedujejo oči. V vsakem trenutku se moramo zavedati, da je na vseh ravneh vidik tako čistosti kot nečistosti.
{||}