Pritisni tukaj za poslušanje Zoharjev dnevnik [audio:https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/audio/dz977.mp3|titles=Daily Zohar 977]
Holy Zohar text. Daily Zohar -977
Hebrew translation:

Tikkun 70 – 82

Glava, ki predstavlja Keter KRONA ima ime  אהיה AHYH. Predstavlja osnovo vseh angelov, ki izvirajo iz drugih Svetih imen. V zadnji molitvi na Šabat, povzdignemo Keter in recitiramo besede angelov  “איה מקום כבודו” .  Besede se berejo in zvenijo kot vprašanje:  “Kje je kraj njegove posvetitve?” Vendar predstavlja tudi sporočilo, da   beseda איה ( podniz imena אהיה) predstavlja  Chokmah MODROST, Binah RAZUMEVANJE  and Daat VEDENJE je kraj posvetitve. Ta kraj je prestol Keter-ja KRONE.

Zohar nam ob tem odkriva, da črka Kaf  כ v besedi  כתר Keter KRONA prihaja za desetimi črkami Hebrejske abecede Alef-Bet אבגדהוזחטי. S tem nam sporoča, da je stvarjenih 10 Sefirojev pred Keter-jem. Keter kot čelni/glava svetov Tikkuna POPRAVKA na spodnjih ravneh.   Črkovana imena Keter-ja in imena navedena spodaj, ki imajo 42 črk  אלף הא יוד הא יוד הי ויו הי יוד הא ואו הא אלף דלת נון יוד .  S temi 42-mi črkami je Bog ustvaril nebesa, ki so dejansko zgornji svet Beriah ( Stvaritev ) ter deželo življena, ki predstavlja Malchut sveta Beriah.
Nehemijeva knjiga  9:5 “וִיבָרְכוּ שֵׁם כְּבֹדֶךָ, וּמְרוֹמַם עַל-כָּל-בְּרָכָה וּתְהִלָּה” “ in naj jim bo dano izreči:  Blagoslovljeno naj bo Tvoje veličastno Ime, ki jevzvišeno nad vsemi blagoslovi in hvalo.” Stanje  ‘prezvšenosti nad vsem’ je za stvarnika vse, kar predstavlja Neskončni Blagoslov – naj bo ON. ON je ta, ki prinaša blagoslove in hrano vsem Sefirojem in svetovom na spodnjih ravneh.  Po prvem Tzimtzumu ( ZOŽITEV SVETLOBE IZ NESKONČNOSTI ), je Neskončno oblikovalo 10 Sefirojev v praznem prostoru kot formulo/obrazec/matrico za vse kar bo sledilo.  Samo potem so lahko bili odkriti in formirani svetovi  Atzilut, Beriah, Yetzirah in Asiah  . Vse kar ima ime je bilo ustvarjeno s svetlobo NESKONČNOSTI svetov na spodnjih ravneh. Keter je prvi in čelni med 10-imi Sefiroji. Vendar svetloba vedno prihaja iz Neskončnega.
{||}